2024 OCAK AYI MECLİS TOPLANTI KARARLARI

1.Meclisimiz 2024 yılı Ocak ayı toplantısında meclis üyeleri arasından gizli oyla Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi yapmak üzere denetim komisyonuna her siyasi parti grubunun meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle Adalet ve Kalkınma Partisinden 3 ve Cumhuriyet Halk Partisinden 2 olmak üzere toplamda 5 üyeden oluşturulması oylamaya sunuldu. Yapılan işaretle oylama sonucu 2024 yılı Denetim Komisyonunun 5 üyeden oluşması oybirliği ile karar verildi.
 
2.Yapılan işaretle oylama sonucu, 5393 sayılı Belediye Kanunun 51 nci maddesinin dördüncü fıkrası ve 2024 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun (K) cetvelinde (I. Fazla Çalışma Ücreti - (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti) kapsamında, Belediyemiz Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan memurlarımıza 2024 yılında aylık brüt 1.000,00 TL maktu fazla çalışma ücreti ödenmesine ve zabıta personelinin görevlerini icra etmediği yıllık izin, geçici iş göremezlik raporlar gibi hallerde ise aylık maktu fazla çalışma ücretinin ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.