2023 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

1.  2022 yılı Bütçe Kesin Hesabının mevcudun oybirliği ile onanmasına karar verildi.
2. İlçemiz Bahçelievler Mahallesi, tapunun 613 ada,1 nolu parsel ve 699 ada,1 nolu parselde uygulama imar planını değişikliğinin onanmasına oy çokluğu ile karar verildi.
3. Afyonkarahisar İli Çay ve Bolvadin İçme Suyu Arıtma Tesisi Birliğine meclis üyelerimiz arasından belediyemizi temsilen 2 asil ve 1 yedek üye seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.