2019 ARALIK AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI KARARI

2019 Aralık Ayı Olağanaüstü Meclis Toplantı Kararı 
1-  Ayyıldızlar Petrol Nakliyat Hafriyat Ltd. Şti. nin yapılan imar planı değişikliğine itirazının görüşülmesi.
Yapılan işaretle oylama sonucu Ayyıldızlar Petrol Nakliyat Hafriyat Ltd. Şti. ne ait 11.12.2019 evrak kayıt tarihli ve 1008 numaralı yazısında; 04.10.2019 tarihli ve 32 numaralı Meclis Kararı ile 07.11.2019 tarihli ve 44 numaralı Meclis Kararlarına yapılan itirazlar 20.12.2019 tarihli olağanüstü Meclis Toplantısında değerlendirilmiştir.  Yapılan plan değişikliği ilgili meri mevzuata uygun olduğundan Ayyıldızlar Petrol Nakliyat Hafriyat Ltd. Şti. tarafından yapılan itiraz mevcudun oyçokluğu ile ret edildi.