2022 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS KARARI

2022 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

1- İlçemiz Yeşilevler Mahallesi 613 ada, 1 nolu parselde yer alan taşınmaza ait nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin iptal edilerek eski imar durumu olan bitişik nizam konut alanına döndürülmesine oy çokluğu ile karar verildi.