2023 YILI KASIM AYI ALINAN BELEDİYEMİZ MECLİS KARARLARI

1. 2023 Yılı bütçesine ek ödenek konulmasına oybirliği ile karar verildi

2. İlçemiz Vakıf Mahallesi, tapunun K26D16D1-K26D16B1D pafta, 893 ada, 5 nolu parselde kayıtlı bulunan taşınmazın, rıza-i satın alınmasınsa  oybirliği ile karar verildi