2021 TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI

1- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Aktaş Mahallesi, tapunun 101 pafta, 863 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde kayıtlı bulunan taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin e) bendi ve 75. Maddesinin d) bendi ve Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 6. Maddesinin 1. nci fıkrası hükümlerine istinaden, taşınmazların Çay Kaymakamlığına tahsisine oy çokluğu ile karar verildi.

2-  İlçemiz Dumlupınar Mahallesi, Dumlupınar Caddesi adının, 5393 sayılı Belediye Kanunun18/n ve 81. maddesi hükümleri çerçevesinde, Sergen Göktaş Caddesi olarak değiştirilmesi oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.