İMAR & İNŞAAT

07.04.2023 Tarih ve 18 Karar Sayılı Meclis Kararı ile onaylanan uygulama ve nazım imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8-b Maddesi gereğince, 19.04.2023 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10:00’ da Belediye Hizmet Binası giriş kapısı yanında bulunan resmi ilan panosunda tüm halkımızın görebileceği bir biçimde askıya çıkarılmıştır.
 
 
07.04.2023 Tarih ve 19 Karar Sayılı Meclis Kararı ile onaylanan uygulama ve nazım imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8-b Maddesi gereğince, 19.04.2023 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10:00’ da Belediye Hizmet Binası giriş kapısı yanında bulunan resmi ilan panosunda tüm halkımızın görebileceği bir biçimde askıya çıkarılmıştır.
 05.05.2023 Tarih ve 22 Karar Sayılı Meclis Kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8-b Maddesi gereğince, 15.05.2023 tarihine rastlayan Pazartsi günü saat 10:00’ da Belediye Hizmet Binası giriş kapısı yanında bulunan resmi ilan panosunda tüm halkımızın görebileceği bir biçimde askıya çıkarılmıştır.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------