2022 YILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARLARI

2022 YILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARLARI
 
 
- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13 ncü maddesinin a) bendi hükmü uyarınca, gizli oyla Belediye Encümeni üyeleri seçimi yapıldı.
- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 ncü maddesi hükmü çerçevesinde, yapılan işaretle oylama sonucunda İmar ve Bayındırlık Komisyon üyeleri seçimi yapıldı.
- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 nci maddesi hükmü çerçevesinde, Plan ve Bütçe Komisyon üyeleri seçimi yapıldı.
- 2021 yılı Bütçe Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
-Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereğince 2021 yılı denetim raporunu okutmak suretiyle Meclisin bilgisine sunuldu.
- İlçemiz Elbiz Mahallesi, tapunun K25c20b1b pafta, 626 ada, 3 nolu parselde kayıtlı bulunan alanda yapılması planlanan uygulama ve nazım imar planı değişikliğinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- İlçemizde yeni inşa edilecek olan yapılarda otopark ücretinin belirlenmesi konusu incelenmek üzere İmar ve   Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
-  2021 yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.