2019 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

06.09.2019 yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Kararları

1-  1053 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişik 18.04.2007 tarih ve 5625 saylı kanun ile değişen 10 ncu maddesine istinaden, Devlet Su İşleri Genel Müüdürlüğü ile Belediyemiz arasında içme ve kullanma sondaj kuyusu protokolünün yapılması ve gerekli görülen içme suyu protokolüünü imzalamak üzere Belediye Başkanı Hüseyin ATLI'ya tam yetkinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 

2-5393 sayılı Belediye Kanunun 18 nci maddesinin n) bendine göre Belediyemiz sınırları içerisinde kalan mevcut mahalle sınırlarını gösteren Mahalle taksimatı krokisi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.


3- Belediyemize ait ekli krokide metraj ve oto kapasitesi yazılı muhtelif cadde ve sokaklarda yer alan açık otopark alanların ücretli açık otopark alanı olarak belirlenmesi ve akabinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun hükümlerine göre  ihale iş ve işlemlerinde Belediye encümenimize tam yetki verilmesi oy birliği ile karar edildi.