2021 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI

2021 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Kararları

2022 yılı bütçe tasarısı ve izleyen 2023-2024 yıllarının analitik gelir ve gider tahminlerinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/b) bendi hükmü uyarınca, incelemek üzere Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi

İlçemiz Eski dere yeni Bahçelievler Mahallesi, tapunun 613 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin c ve u bendi hükmü uyarınca imar plan değişikliğinin oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

09.04.2021 tarihli ve 22 nolu meclis kararımız ile İmar komisyonuna havale edilmiş olan İlçemiz Aktaş Mahallesi, Şose Melek ana mevkii, tapunun 74 ada 43 nolu parselin doğu ve batı hattı istikametindeki alanlara ait yapılması planlanan uygulama ve nazım imar plan değişikliğinin oy birliği ile reddine karar verildi