2020 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

2020 Yılı Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Kararları

1- Mülkiyeti Belediyemize ait 762 m2 taşınmazın Afyonkarahisar Gençlik Spor İl Müdürlüğüne 25 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi.

Yapılan işaretle oylama sonucu, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 nci maddesinin e) bendi ve 75 nci maddesinin d) bendi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun değişik 47 nci maddesi hükümlerine göre, Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Dere Mahallesi, Bucakçayırı mevkii, tapunun 20 M 3 pafta, 609 ada, 3 nolu parselde kayıtlı bulunan 762 m2 taşınmazın Stad ve Spor salonu yapılmak üzere, bedelsiz Afyonkarahisar Gençlik Spor İl Müdürlüğüne asli görev ve hizmetlerde kullanılmak kaydıyla 25 yıllığına tahsis edilmesine oy birliği ile karar verildi

2- İlçemiz içerisinde faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kaldırıma sergi açma mesafeleri.

Yapılan işaretle oylama sonucu, İlçemiz esnaflarına ait işyerlerinin kaldırıma gelişi güzel eşya koymaları ve sergi açmalarından kaynaklı kaldırım işgali ve yaya geçişlerinin engellemesi söz konusu olduğundan, İlçemiz içerisinde faaliyet gösteren tüm işyerlerinin kaldırım mesafesi 2 metreye kadar olanlar 80 cm, kaldırım mesafesi 2 metreden fazla olanlar 100 cm’ yi geçmemek üzere günlük sergi açmalarına, işyeri önündeki demirbaşlardan mevzuat çerçevesinde işgaliye ücreti alınmasına ve kaldırım mesafesi uygun olmayan işyerleri için Belediyemiz Zabıta Amirliğine yetki verilmesine, kaldırım mesafe kurallarına riayet etmeyen işyeri sahiplerine 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 38 nci maddesi ve 1608 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, yasal cezai işlem uygulanmasına oy çokluğu ile karar verildi.