2022 YILI MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI


1- 2021 yılı Bütçe Kesin Hesabının mevcudun oybirliği ile onanmasına karar verildi.

2-  Yeni inşa edilecek olan yapılarda otopark bedelinin belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.