2022 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI

2022 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARLARI

1- Mal alım ihalesi sonucunda Ahmet Özfidan Otomotiv Turizm Taş. San. Tic. Ltd. Şti. den Otogar Atlas marka hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonunun Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bedeli mukabilinde satın alınmasına, çöp kamyonunun alınması konusunda yapılacak olan her türlü iş ve işlemlerinde Belediyemiz memurlarından H. İnanç SEZGİN’ e tam yetki verilmesine ve çöp kamyonunun kamuya tahsis edilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- Çay Barajından müşterek içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması için Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Bolvadin Belediyesi ve Belediyemizi kapsayan Afyonkarahisar İli Çay ve Bolvadin İçme suyu Arıtma Birliğinin kurulmasına ve ekte sunulu kurulacak olan İçme suyu Arıtma Birliği tüzük taslağının okunduğu şekli ile kabulüne ve kurulacak olan İçme suyu Arıtma Birliğine ait iş ve işlemlerde Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı Hüseyin ATLI’ ya tam yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
 
3- İlçemiz Orta Mahalle, K26d16a2c pafta, 164 ada, 2 nolu parselde kayıtlı 65,43 m² alanlı taşınmazın 1/5 hissesine isabet eden 13,09 m² lik kısmının Belediyemizce satın alınmasına ve taşınmazın satın alınması konusunda yapılacak olan her türlü iş ve işlemlerde Belediye Encümenimize yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
 
4- İlçemiz Yeşilevler Mahallesi, Turgut Özal Caddesi güzergâhında bulunan konut alanlarında, fonksiyon değişikliğinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.