2021 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI

2021 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantı Kararları

1- Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için gizli oylama ile üye seçimi yapılarak huzur hakları oy birliği ile kabul edildi.

2- Belediyemiz Zabıta personeline ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

3- 5393 sayılı Belediye Kanunun18/n ve 81. Maddesi hükümleri çerçevesinde, İlçemiz Fahrettin Bey Caddesinin ismi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi olarak değiştirilmesi oy çokluğu ile kabul edildi
.
4- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Dere Mahallesi Bucakçayır mevkii, tapunun 98 pafta, 350 ada, 133 nolu parselde kayıtlı bulunan alanda, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin c ve u bendi hükümlerine göre Uygulama ve Nazım İmar Planı değişikliğini incelenmek üzere oylamaya sunuldu. Söz konusu alanda yapılması planlanan Uygulama ve Nazım İmar Planı Değişikliği oy biirliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi