2022 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI

1- 2023 yılı bütçe tasarısı ve izleyen 2024-2025 yıllarının analitik gelir ve gider tahminleri incelemek üzere Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.