2020 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI

2020 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantı Kararları
 1- Meclis üyeliğinden istifa eden İsmail Uzun’un yerine yeni asil kâtip üye seçimi yapıldı.
 2- 2020 yılı Belediye Encümeni oluşturuldu.
 3- 2020 yılı İmar ve Bayındırlık Komisyon üye seçimi yapıldı.
 4-2020 yılı Plan ve Bütçe Komisyon üye seçimi yapıldı.
 5- Belediye Başkan Yardımcısının aylık ödeneği belirlendi.
 6- 2019 yılı Bütçe Kesin Hesabı yapılan oylama sonucunda yönetmeliğin 41. Maddesinde sayılan cetveller mevcudun oy birliği ile onanmasına karar verildi.
 7- 2019 yılı Denetim raporu okutulmak suretiyle meclis bilgisine sunulmuştur.
 8- 2019 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda 2019 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
 9- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Vakıf Mahallesi Turgut Özal Caddesi, tapunun 696 ada, 1 nolu  parselde yer alan akaryakıt istasyonu ve alanının 7 yıl müddetle kiraya verilmesi oy birliği ile karar verildi.
10- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Orta Mahalle, Aktaş Caddesi, No 1 adresinde yer alan iş yerinin 10 müddetle kiraya verilmesine oy birliği ile karar verildi.