2021 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

2021 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

1- 2021 yılı Belediyemiz bütçesine Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ek ödenek konulması oy birliği ile kabul edildi.

2- Akşehir ve Eber gölleri Çevre Koruma Birliğine üye olunması ve birlik meclisinde görev almak üzere asil ve yedek üyeleri oy birliği ile seçildi.

3- Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesine ait 16 BB 092 plakalı aracın bedelsiz hibe olarak Belediyemiz bünyesine alınması oy birliği ile kabul edildi.

4- İlçemiz Dörtyol Mahallesi, 893 ada, 4 nolu parselde kayıtlı 1941,54 m2 taşınmazın Kıymet Takdir Komisyonunun belirlediği bedel üzerinden Belediyemize devir alınması oy birliği ile kabul edildi.

5- İlçemiz Dumlupınar Mahallesinde yer alan, Dumlupınar Caddesi adının Sergen Göktaş Caddesi olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.