2023 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı
2023 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı
Okunma Sayısı: 43207

2023 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21 nci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 8 nci maddesi hükümlerine göre Mart ayı olağan meclis toplantısını yapmak ve aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 03.03.2023 Cuma günü saat 10.00’ da Belediyemiz meclis toplantı salonunda toplanılacaktır.
 
Yoklama ve açılış.
 
GÜNDEM:
 
1-  İşletmesi Belediyemiz tarafından yürütülen Çay Barajı Sulama Tesisleri tarımsal sulamasından faydalanacak olan sulayıcılardan 2023 yılı su kullanım hizmet bedeli tarifesinin görüşülmesi,
 
2-  Mülkiyeti Ayşe AKBAL ve müştereklerine ait taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/ e) ve 69 ncu maddesi hükümlerine göre Sulh Sözleşmesinin görüşülmesi,
 
3- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Vakıf Mahallesi, Körbağlar mevkii tapunun 694 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15 ve 18/ e) bendi ve Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre İlçemize yeni Adliye Binası yapılması amacıyla tahsis işlemlerinin görüşülmesi,
 
4- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Vakıf Mahallesi, Körbağlar mevkii tapunun 694 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/ c) bendine istinaden imar planı değişikliğinin görüşülmesi,
 
5- Dilek, temenniler ve kapanış.