2024 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

1- İlçemiz; Bahçelievler Mahallesi 823 ada içerisinde bulunan Cami Alanı ve Doğu cephe Bitişiğindeki Konut Alanının Cami Alanı ayırma çizgisi parsel kadastro sınırlarına uygun olmayarak düzenlendiği, Cami Alanında ve doğu bitişiğindeki konut alanı parselle ilgili mağduriyet ortaya çıkmıştır. 823 no'lu kadastro adası imar planımızda Bitişik Nizam 5 Kat 0,80 Taks (Taban Alan Katsayısı), 4,00 Kaks (Kat Alan Katsayısı) ve Cami alan olarak kayıtlıdır. Alan İTRF96 koordinat sisteminde 4273900- 4274100 dikey koordinatları ile 589800- 589000 yatay koordinatları arasında yer almaktadır.
 Ada içerisinde düzgün bir yapılaşmanın sağlanması ve mağduriyetin giderilmesi amacıyla 1/5000 Ölçekli Nazım ve l/1000 Ölçekli Uygulama imar Plan değişikliği yapılması gerekmektedir. Uygulama ve Nazım imar Plan değişikliğinin uygulanmasına ve imar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun onanmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.
1- İlçemiz: Yeşilevler Mahallesi K26d1 l c4-K26dll c4c pafta 235 ve 236 nolu kadastro adalarının kuzeyinde bulunan ve bu kadastro adalarına cepheli 10,00 metre genişliğindeki yaya yolu doğu kısmında 235 numaralı parsel üzerinden geçerek kadastro yoluna da uygun olmayan ve kamulaştırmaya yola açan, mevcutta açık olan yol ile uyumsuz imar yolu oluşmuştur.
 236 nolu kadastro adası imar planımızda 0,60 Emsal Yen çok 12,50 Toplu İşyeri Alanı, 235 nolu kadastro adası Tanımsal Nitelikli Alan olarak kayıtlıdır.
 Alan ITRF96 koordinat sisteminde 4274700- 427500 dikey koordinatları ile 589800- 590100 yatay koordinatları arasında yer almaktadır.
 Kadastro yolu, imar yolu ve mevcutta açık olan yolun imar planıyla bütünlüğü açısından 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapılması gerekmektedir. Uygulama İmar Plan değişikliğinin incelenmesi ve görüşülmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin yapılmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.
1- İlçemiz; Bahçelievler Mahallesi 823 ada içerisinde bulunan Cami Alanı ve Doğu cephe Bitişiğindeki Konut Alanının Cami Alanı ayırma çizgisi parsel kadastro sınırlarına uygun olmayarak düzenlendiği, Cami Alanında ve doğu bitişiğindeki konut alanı parselle ilgili mağduriyet ortaya çıkmıştır. 823 no'lu kadastro adası imar planımızda Bitişik Nizam 5 Kat 0,80 Taks (Taban Alan Katsayıs1), 4,00 Kaks (Kat Alan Katsayısı) ve Cami alanı olarak kayıtlıdır. Alan ÍTRF96 koordinat sisteminde 4273900- 4274100 dikey koordinatları ile 589800- 589000 yatay koordinatları arasında yer almaktadır.
 Ada içerisinde düzgün bir yapılaşmanın sağlanması ve mağduriyetin giderilmesi amacıyla 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapılması gerekmektedir. Uygulama ve Nazım İmar Plan değişikliğinin incelenmesi ve görüşülmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin yapılmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.
2- İlçemiz: Yeşilevler Mahallesi K26d1l c4-K26d1l c4c pafta 235 ve 236 nolu kadastro adalarının kuzeyinde bulunan ve bu kadastro adalarına cepheli 10,00 metre genişliğindeki yaya yolu doğu kısmında 235 numaralı parsel üzerinden geçerek kadastro yoluna da uygun olmayan ve kamulaştırmaya yola açan, mevcutta açık olan yol ile uyumsuz imar yolu oluşmas1, Kadastro yolu, imar yolu ve mevcutta açık olan yolun imar planıyla bütünlüğü açısından 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapılması gerekmektedir. Uygulama ve Nazım İmar Plan değişikliğinin uygulanmasına ve İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun onanmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.
3- 5393 sayıl Belediye Kanunun 18 nci maddesinin i) bendinde “Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek." denildiğinden, 10/08/2012 tarih ve (43) sayılı Meclis Kararı ile kurulan %100 hissesi Belediyemize ait Çay Bel Taşımacılık Petrol, Petrol Ürünleri Temizlik İnşaat Turizm Otogar İşl. Beton Sant. Kum Ocağı İşletmesi Gıda Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne, yine; Çay Belediyesine ait (03 AFZ 154) Otogar Sultan Giga marka otobüsün edinme değeri (4.350.000,00 TL) Dört bin üç yüz elli bin TL"., (03 AFZ 155) plakalı Otogar Sultan Giga marka otobüsün edinme değeri (4.350.000,00 TL) Dört bin üç yüz elli TL", değeriyle birlikte şirkete sermaye artışı yapılmasan, sermaye artışında ayni sermaye olarak konulmak üzere araçların devredilmesi mevcudun oy birliğiyle karar verildi.
4- 4688 Saylı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 32 nci maddesinde; "sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı sözleşme yapılabilir" denildiğinden Kamu çalışanlarına Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi için Belediye Başkanı'na yetki verilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.
 
5- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 32 nci maddesinde; "sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı sözleşme yapılabilir" denildiğinden Kamu çalışanlarına Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi için Belediye Başkanı'na yetki verilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.