2023 YILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
2023 YILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Okunma Sayısı: 50262

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21 nci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 8 nci maddesi hükümlerine göre Nisan ayı olağan meclis toplantısını yapmak ve aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 07.04.2023 Cuma günü saat 10.00’ da Belediyemiz meclis toplantı salonunda toplanılacaktır.

Yoklama ve açılış
                                           
GÜNDEM:

  1. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/k ve 33/b maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20 nci maddesi hükmü gereğince, gizli oylama ile Belediye Encümeni üye seçiminin yapılması,
  2. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/k ve 24 ncü maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 ncü maddesi hükmü gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyon üyelerin seçiminin yapılması,
  3. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/k ve 24 ncü maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 nci maddesi hükmü gereğince, Plan ve Bütçe Komisyon üyelerin seçiminin yapılması,
  4. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/b ve 64 ncü maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 14 ncü maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ncı maddesi hükmü gereğince, 2022 yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi,
  5. 5393 sayılı Belediye Kanunun 25 nci maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 nci maddesi hükmü gereğince, 2022 yılı denetim raporunu okutmak suretiyle Meclis Başkanlığına bilgi verilmesi,
  6. 5393 sayılı Belediye Kanunun 19 ve 56 ncı maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9 ncu maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 19 ncu maddesindeki Ek-1’ e göre hazırlanmış olan 2022 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi,
  7. 03.03.2023 tarihli ve 11 nolu meclis kararımız ile imar ve bayındırlık komisyonuna havale edilmiş olan mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Vakıf Mahallesi, Körbağlar mevkii tapunun 694 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazda, imar plan değişikliğine ait komisyon raporunun görüşülmesi,
  8. İlçemiz Şirinevler Mahallesi, tapunun K26d16a2a pafta, 961 ada da kayıtlı taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/ c) bendine istinaden imar planı değişikliğinin görüşülmesi,
  9. Dilek, temenniler ve kapanış.