ÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI
ÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI
Okunma Sayısı: 56546

İHALE İLANI

1- Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Ali Kaleli Mahallesi Ali Kaleli spor tesisleri çayır otu ve Bademlik içi çayır otu için sezon sonuna kadar Belediyemiz gelirlerine katkısı olması nedeniyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden ihale suretiyle kiraya verilebilecektir.          
 2- İhale 30.03.2023 tarihinde Perşembe günü Belediyemiz meclis salonunda Encümenimiz huzurunda yapılacaktır.
 3-  a) Ali Kaleli Mahallesi Ali Kaleli spor tesisleri çayır otu için kira ihale muhammen bedeli 50.000,00 TL olup ihale geçici teminatı 1.500,00 TL olup Şartname Bedeli 100,00 TL’dir. İhale saati 14.00
      b) Bademlik içi çayır otu için kira ihale muhammen bedeli 35.000,00 TL olup ihale geçici teminatı 1.100,00 TL olup Şartname Bedeli 100,00 TL’dir İhale saati 14.10          
4- İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları;
     a)Nüfus cüzdanının aslı ya da noter tasdikli kimlik belgesi.
     b)Son altı aya ait ikametgâh belgesi ve tebligata esas olacak açık adres beyanı.
     c)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
     d)Vekâleten iştirak edilecekse noter tasdikli vekâletname, vekâleten iştirak edenin imza sirküsü.        
 5- İhale, ihale tarihinden sonra on beş gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir.            
 6- Bu husustaki şartname mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Gelir Şefliğinden görülebilir.