2022 YILI MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
2022 YILI MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Okunma Sayısı: 7776

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21 nci maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği’nin 6 ve 8 nci maddesi hükmü uyarınca, 2022 yılı Mayıs Ayı olağan meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 06.05.2022 Cuma günü saat: 10.00' da Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda toplanılacaktır.

- Yoklama ve Açılış
GÜNDEM:
1- 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/b ve 64. cü maddesi Belediye Çalışma Meclis Yönetmeliğinin 14. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ıncı maddesi gereğince 2021 yılı Bütçe Kesin hesabının görüşülmesi
2- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97 maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/f bendine istinaden, yeni inşa edilecek olan yapılarda otopark ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi,
3- Dilek, temenniler ve kapanış.