2021 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı
2021 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı
Okunma Sayısı: 41969

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21 nci maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği’nin 6 ve 8 nci maddesi uyarınca, 2021 yılı Temmuz Ayı olağan meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 09.07.2021 Cuma günü saat: 10.00' da Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda toplanılacaktır.

- Yoklama ve Açılış
 
GÜNDEM:

1- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Aktaş Mahallesi, tapunun 101 pafta, 863 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde kayıtlı bulunan taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin e) bendi ve 75. Maddesinin d) bendi ve Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 6. Maddesine istinaden, Çay Kaymakamlığına ön tahsisinin görüşülmesi.
2-  İlçemiz Dumlupınar Mahallesi, Dumlupınar Caddesi adının, 5393 sayılı Belediye Kanunun18/n ve 81. maddesi hükümleri çerçevesinde, isim değişikliğinin görüşülmesi
3- Dilek, temenniler ve kapanış.