Home » İhaleler » Kira İlanı

Kira İlanı

Şub 21,2017 0 Yorum

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz içerisinde çeşitli yerlerde bulunan iş yerlerinin Belediyemiz gelirlerine katkısı olması nedeni ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden 3 yıl müddetle açık ihale suretiyle kiraya verilecektir.

2- İhale 16.03.2017 tarih perşembe günü saat 14:00′ te başlayarak Belediyemiz meclis salonunda Encümenimiz huzurunda yapılcaktır.

3- a- 40 m2 Aşağı Mahalle Poyraz Sokak No:25-A’ dış kapı kolu Dükkan için kira ihale muhammen bedeli 3.900,00- TL olup geçici teminatı 120,00-TL dir. İhale saati 14:00 

     b- 30 m2 Orta Mahalle Memişoğlu  Sokak No:14 dış kapı kolu Dükkan için kira ihale muhammen bedeli 1.000,00- TL olup geçici teminatı 30,00-TL dir. İhale saati 14:05

     c- 105 m2 Orta Mahalle Memişoğlu  Sokak No:16-18-20-22 dış kapı kolu Dükkan için kira ihale muhammen bedeli 4.000,00- TL olup geçici teminatı 120,00-TL dir. İhale saati 14:10

4-İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları;

a) Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi.

b) Son altı aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas olacak açık adres beyanı.

c) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Vekaleten iştirak edilecekse noter tasdikli vekaletname, vekaleten iştirak edenin imza sirküsü.

5- İhale, ihale tarihinden sonra on beş gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir.

6- Bu husustaki şartname mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Gelir Şefliğinden görülebilinir.

Hüseyin ÇAĞRI
Belediye Başkanı

Etiketler

Twittera ekleRetweetle! İçeriği Facebookta paylaşınPaylaş

Bir cevap yazın