Home » İhaleler » Kira İlanı

Kira İlanı

Şub 10,2017 0 Yorum

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz içerisinde çeşitli yerlerde bulunan iş yeri ve büroların Belediyemiz gelirlerine katkısı  olması nedeniyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden 3 yıl müddetle açık ihale suretiyle kiraya verilecektir.

2- İhale 02.03.2017 tarih perşembe günü saat 14:00′ te başlayarak Belediyemiz meclis salonunda Encümenimiz huzurunda yapılcaktır.

3- a- 20 m2 Aşağı Mahalle Selçuk Caddesi No:16/P-9′ da Büro için kira ihale muhammen bedeli 1.640,00- TL olup geçici teminatı 50,00-TL dir. İhale saati 14:00 

     b- 20 m2 Aşağı Mahalle Selçuk Caddesi No:16/P-7′ da Büro için kira ihale muhammen bedeli 1.640,00- TL olup geçici teminatı 50,00-TL dir. İhale saati 14:05

     c- 20 m2 Aşağı Mahalle Selçuk Caddesi No:16/P-6′ da Dükkan için kira ihale muhammen bedeli 1.120,00- TL olup geçici teminatı 35,00-TL dir. İhale saati 14:10

      d- 3 m2 Aşağı Mahalle Poyraz Sokak No:25-B’ de Dükkan için kira ihale muhammen bedeli 320,00- TL olup geçici teminatı 10,00-TL dir. İhale saati 14:15

      e- 20 m2 Aşağı Mahalle Poyraz Sokak No:25-C’ de Dükkan için kira ihale muhammen bedeli 2.500,00- TL olup geçici teminatı 75,00-TL dir. İhale saati 14:20  

      f- 20 m2 Aşağı Mahalle Poyraz Sokak No:23-A’ de Dükkan için kira ihale muhammen bedeli 2.415,00- TL olup geçici teminatı 75,00-TL dir. İhale saati 14:25

      g- 20 m2 Aşağı Mahalle Poyraz Sokak No:23-C’ de Dükkan için kira ihale muhammen bedeli 2.415,00- TL olup geçici teminatı 75,00-TL dir. İhale saati 14:30

      h- 20 m2 Aşağı Mahalle Poyraz Sokak No:23-D’ de Dükkan için kira ihale muhammen bedeli 2.415,00- TL olup geçici teminatı 75,00-TL dir. İhale saati 14:35

      ı- 20 m2 Aşağı Mahalle Poyraz Sokak No:21-B’ de Dükkan için kira ihale muhammen bedeli 3.740,00- TL olup geçici teminatı 115,00-TL dir. İhale saati 14:40

      i- 20 m2 Aşağı Mahalle Poyraz Sokak No:16/P-B’ de Depo için kira ihale muhammen bedeli 2.530,00- TL olup geçici teminatı 80,00-TL dir. İhale saati 14:45

      j- 60 m2 Şirinevler Mahalle İnönü Caddesi No:220′ de Dükkan için kira ihale muhammen bedeli 2.530,00- TL olup geçici teminatı 165,00-TL dir. İhale saati 14:50

      k- Yaka Mahalle Depo Sokak No:11′ de Park için kira ihale muhammen bedeli 29.575,00- TL olup geçici teminatı 890,00-TL dir. İhale saati 14:55

      l- 180 m2 Orta Mahalle Zafer Caddesi No:52′ de Dükkan için kira ihale muhammen bedeli 22.720,00- TL olup geçici teminatı 685,00-TL dir. İhale saati 15:00

       m- 4 m2 Vakıf Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:155/Z-8′ de otogar yazane için kira ihale muhammen bedeli 3.510,00- TL olup geçici teminatı 110,00-TL dir. İhale saati 15:05

4-İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları;

a) Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi.

b) Son altı aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas olacak açık adres beyanı.

c) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Vekaleten iştirak edilecekse noter tasdikli vekaletname, vekaleten iştirak edenin imza sirküsü.

5- İhale, ihale tarihinden sonra on beş gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir.

6- Bu husustaki şartname mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Gelir Şefliğinden görülebilinir.

Hüseyin ÇAĞRI
Belediye Başkanı

Etiketler

Twittera ekleRetweetle! İçeriği Facebookta paylaşınPaylaş

Bir cevap yazın