Home » İhaleler » Taşınmaz Satış İlanı

Taşınmaz Satış İlanı

Oca 11,2018 0 Yorum

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Cedit Mahallesi, İstasyon Mevkii tapunun 50-51 Pafta, 80 Ada, 13 Parselde kayıtlı bulunan 6286,82 m2 taşınmaz v yine İlçemiz Vakıf Mahallesi, İstasyon Mevkii, 50 -51 Pafta, 80 Ada, 12 Parselde kayıtlı bulunan 25052,90 m2 taşınmazların Belediyemiz  gelirlerine katkısı olması nedeniyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden  ihale suretiyle satışı yapılacaktır.

2- İhale 01.02.2018 tarih perşembe günü saat 10:00′ te başlayarak Belediyemiz meclis salonunda Encümenimiz huzurunda yapılacaktır.

3-a- Vakıf Mahallesi, , İstasyon Mevkii tapunun 50-51 Pafta, 80 Ada, 13 Parselde kayıtlı bulunan 6286,82 m2 taşınmaz satışı için ihale muhammen bedeli 60.000,00 -TL olup İhale geçici teminatı 1.800,00 -TL dir. İhale saati 10:00

   b- Vakıf Mahallesi, İstasyon Mevkii, 50 -51 Pafta, 80 Ada, 12 Parselde kayıtlı bulunan 25052,90 m2 taşınmaz satışı için ihale muhammen bedeli 239.000,00 -TL olup İhale geçici teminatı 7.170,00 -TL dir. İhale saati 10:05

-İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları;

a) Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi.

b) Son altı aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas olacak açık adres beyanı.

c) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Vekaleten iştirak edilecekse noter tasdikli vekaletname, vekaleten iştirak edenin imza sirküsü.

5- İhale, ihale tarihinden sonra on beş gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir.

6- Bu husustaki şartname mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Gelir Şefliğinden görülebilinir.

Hüseyin ÇAĞRI
Belediye Başkanı

Etiketler

Twittera ekleRetweetle! İçeriği Facebookta paylaşınPaylaş

Bir cevap yazın