Home » İhaleler » Kira İlanı

Kira İlanı

Eki 05,2017 0 Yorum

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Cedit Mahallesi, Şehit Karataş Caddesi 39 Pafta, 198 Ada, 50 Parselde, 02 nolu Binaya konulacak baz istasyonu yeri ve yine Aktaş Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,22 pafta, 56 ada, 40 parselde 52 nolu binaya konulacak baz istasyonu yerini  Belediyemiz gelirlerine katkısı olması nedeniyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden 3 yıl müddetle açık ihale suretiyle kiraya verilecektir.

2- İhale 26.10.2017 tarih perşembe günü saat 14:00′ te başlayarak Belediyemiz meclis salonunda Encümenimiz huzurunda yapılacaktır.

3-Cedit Mahallesi, , Şehit Karataş Caddesi  No:52′ de bulanan yer için kira muhammen bedeli 7.500,00 TL olup İhale geçici teminatı 225,00-TL dir. İhale saati 14:00

a- Aktaş Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:52′ de bulanan yer için kira muhammen bedeli 7.500,00 TL olup İhale geçici teminatı 225,00-TL dir. İhale saati 14:05

4-İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları;

a) Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi.

b) Son altı aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas olacak açık adres beyanı.

c) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Vekaleten iştirak edilecekse noter tasdikli vekaletname, vekaleten iştirak edenin imza sirküsü.

5- İhale, ihale tarihinden sonra on beş gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir.

6- Bu husustaki şartname mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Gelir Şefliğinden görülebilinir.

Hüseyin ÇAĞRI
Belediye Başkanı

 

Etiketler

Twittera ekleRetweetle! İçeriği Facebookta paylaşınPaylaş

Bir cevap yazın