Home » İhaleler » Kira İlanı

Kira İlanı

Eyl 08,2017 0 Yorum

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Cedit Mahallesi, Şehit Karataş Caddesi 34 Pafta, 196 Ada, 25 Parselde, 02 nolu işyerinin Belediyemiz gelirlerine katkısı olması nedeniyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden 3 yıl müddetle açık ihale suretiyle kiraya verilecektir.

2- İhale 28.09.2017 tarih perşembe günü saat 14:00′ te başlayarak Belediyemiz meclis salonunda Encümenimiz huzurunda yapılacaktır.

3-1,238.251 m2 arsa üzerinde 150m2 kapalı alanda, Cedit Mahallesi, Şehit Cengiz Karataş Caddesi No:2 dış kapı nolu işyeri için kira muhammen bedeli 25.000,00 TL olup İhale geçici teminatı 750,00-TL dir. İhale saati 14:00

 

4-İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları;

a) Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi.

b) Son altı aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas olacak açık adres beyanı.

c) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Vekaleten iştirak edilecekse noter tasdikli vekaletname, vekaleten iştirak edenin imza sirküsü.

5- İhale, ihale tarihinden sonra on beş gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir.

6- Bu husustaki şartname mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Gelir Şefliğinden görülebilinir.

Hüseyin ÇAĞRI
Belediye Başkanı

 

Etiketler

Twittera ekleRetweetle! İçeriği Facebookta paylaşınPaylaş

Bir cevap yazın