Home » İhaleler » Kira İlanı

Kira İlanı

Tem 11,2017 0 Yorum

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Şirinevler Mahallesi, Yaşar Çengel Caddesi 24 Pafta, 46 Ada, 86 Parsel 78-90-94 nolu dükkanlar ve yine 24 Pafta,46 Ada, 162 Parselde 69-98 nolu birleşik dükkanları Belediyemiz gelirlerine katkısı olması nedeniyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden 3 yıl müddetle açık ihale suretiyle kiraya verilecektir.

2- İhale 31.07.2017 tarih perşembe günü saat 14:00′ te başlayarak Belediyemiz meclis salonunda Encümenimiz huzurunda yapılacaktır.

3-a- 144 m² No:96-98’de bulunan birleşik dükkanlar için kira ihale muhammen bedeli 7.000,00-TL olup İhale geçici teminatı 210,00-TL dir. İhale saati 14:00

b- 72 m² No:78’de bulunan birleşik dükkanlar için kira ihale muhammen bedeli 3.500,00-TL olup İhale geçici teminatı 105,00-TL dir. İhale saati 14:05

c- 72 m² No:90’de bulunan birleşik dükkanlar için kira ihale muhammen bedeli 3.500,00-TL olup İhale geçici teminatı 105,00-TL dir. İhale saati 14:10  

d- 72 m² No:94’de bulunan birleşik dükkanlar için kira ihale muhammen bedeli 3.500,00-TL olup İhale geçici teminatı 105,00-TL dir. İhale saati 14:15 

4-İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları;

a) Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi.

b) Son altı aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas olacak açık adres beyanı.

c) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Vekaleten iştirak edilecekse noter tasdikli vekaletname, vekaleten iştirak edenin imza sirküsü.

5- İhale, ihale tarihinden sonra on beş gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir.

6- Bu husustaki şartname mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Gelir Şefliğinden görülebilinir.

Hüseyin ÇAĞRI
Belediye Başkanı

 

Etiketler

Twittera ekleRetweetle! İçeriği Facebookta paylaşınPaylaş

Bir cevap yazın