Geçim Kaynakları

İlçemiz Geçim Kaynakları

İlçemiz yüz ölçümünün %18’ini teşkil eden 14.509 hektarlık saha çayır ve Mera, %6.84’nü oluşturan 5.598 hektarlık alan ormanlarla kaplıdır.

Toplam arazinin %48’ini oluşturan 39.338 hektarlık kısmı tarla arazisi olup çok büyük bölümü sulanabilir durumdadır. 400 hektarlık bağ ve bahçe arazisine sahip olan ilçemizde geçim kaynağı genel olarak tarım ve hayvancılığa dayanır. Tarım ovalarda bahçe tarımı tipindedir. Mevsimlik sebze üretimi ile birlikte meyve üretimi de büyük oranda yapılmaktadır. Sulu tarımın yapıldığı yerlerde sebze üretimi hakimdir. Diğer yandan iklim şartlarına ve toprak özelliklerine göre tahıl ve hububat üretimi de çok miktarda yapılmaktadır. Bunun yanında haşhaş, şeker pancarı, patates, fasulye, ayçiçeği gibi endüstri bitkileri de yetiştirilir.

Geleneksel hayvancılığın azaldığı ve buna karşılık modern hayvancılığın artmaya başladığı ilçemizde et ve süt ürünleri üretimi gelişme göstermiştir. Besi hayvancılığı kapalı mekanlarda, damızlık süt üretiminin de açık ve kapalı mekanlarda olmak üzere, merkez ve çevre köylerinde yoğun bir biçimde yapılmaktadır. İlçemizde günlük ortalama 6 tona yakın süt üretimi yapılmaktadır.Tavukçuluk ve buna dayalı yumurta üretimi de yapılmaktadır. Hayvancılık alanında , komşu ilçelere göre daha yüksek bir potansiyele sahiptir. Süt sığırcılığı, küçük ve büyük baş hayvancılık, tavukçuluk yapılmaktadır.

 

[Resim Galerisi]