Home » Meclis Gündem Maddeleri » Belediye Meclisinin Ocak Ayı Olağan Toplantısı

Belediye Meclisinin Ocak Ayı Olağan Toplantısı

Oca 04,2018 0 Yorum

5393 sayılı Belediye Kanunun 20. ve 21.maddeleri ile Belediye Çalışma Yönetmeliği’ nin 6. Maddesi gereğince; Belediye meclisimiz Ocak Ayı olağan meclis toplantısını yapmak ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere 05 Ocak 2018 Cuma günü saat 15.00’ de Belediyemiz meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

GÜNDEM:

Yoklama ve açılış,

5393 sayılı Belediye Kanunun 18/k. ve 25.maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği’ nin 22. Maddesi gereğince; Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için gizli oyla Denetim Komisyonu üyelerinin seçilmesi,

İlçemiz içerisinde bulunan Şirşir, İlknur, Cami ve Batıgün Sokak isimlerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/n. ve 81.maddesi hükmü uyarınca, adı geçen sokak isimlerinin değiştirilmesinin görüşülmesi,

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Vakıf Mahallesi, İstasyon Mevkii, tapunun 50 – 51 pafta, 80 ada, 12 – 13 nolu parseldeki yol ve yeşil alanların, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 nci maddesinin e) bendi hükmü gereğince, satılması ve satış iş ve işlemlerinde Belediye Encümenimize yetki verilmesinin görüşülmesi, 

İlçemiz Vakıf Mahallesi, İstasyon Mevkii, tapunun 470 ada 24 parsel, 476 ada 34 parsel, 80 ada 13 parsel, 470 ada 19 parsel, 449 ada 27 parsel, 455 ada 22 parsel, 80 ada 12 parsel, 451 ada 21 parsel, 442 ada 17 parsellerin bulunduğu alanların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/c  ve u bendi çerçevesinde, uygulama imar planı yapımı değişikliğinin görüşülmesi,

5393 sayılı Belediye Kanunun 21.maddesi ve  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 21. Maddesi uyarınca, İlçemiz Dere Mahallesi tapunun 20 MIV pafta, 617 ada, 6 nolu parselin bulunduğu alanda imar planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonun raporunun görüşülmesi,

5393 sayılı Belediye Kanunun 1.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 21. Maddesi uyarınca ve Türkiye Afet Müdahale Planı esasları çerçevesinde, İlçemiz enkaz döküm alanlarının belirlenmesine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonun raporunun görüşülmesi, 

Dilek ve temenniler, kapanış.

 

 

Yer: Belediye Meclis Toplantı Salonu

Tarih & Saat: 05.01.2018 Cuma – 15:00’ de

Etiketler

Twittera ekleRetweetle! İçeriği Facebookta paylaşınPaylaş

Bir cevap yazın