Home » Meclis Gündem Maddeleri » Belediye Meclisinin Kasım Ayı Olağan Toplantısı

Belediye Meclisinin Kasım Ayı Olağan Toplantısı

Eki 30,2017 0 Yorum

5393 sayılı Belediye Kanunun 20. ve 21.maddeleri ile Belediye Çalışma Yönetmeliği’ nin 6. Maddesi gereğince; Belediye meclisimiz Kasım Ayı olağan meclis toplantısını yapmak ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere 03 Kasım 2017 Cuma günü saat 15.00’ de Belediyemiz meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

GÜNDEM:

Yoklama ve açılış,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 49. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/b bendi ve 62. maddesi ve Mahalli İdareler  Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi gereğince; 2018  yılı bütçe tasarısı ve izleyen 2019-2020 yıllarının analitik gelir ve gider tahminlerini incelemek üzere Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin görüşülmesi,

2464 sayılı Belediye gelirleri Kanunun 97. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/f bendi gereğince;2018 yılında Belediyemiz birimlerince uygulanacak olan gelir ücret tarifesinin görüşülmesi,

İlçemiz Dere Mahallesi, tapunun 20 MIV pafta, 617 ada, 6 nolu parselin bulunduğu alanda imar planı değişikliğinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin c) ve u) bendi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi uyarınca, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesinin görüşülmesi,

Türkiye Afet Müdahale Planı esasları çerçevesinde, İlçemiz enkaz döküm alanlarının belirlenmesinin görüşülmesi,

Dilek, temenniler ve kapanış.

 

Yer: Belediye Meclis Toplantı Salonu

Tarih & Saat: 03.011.2017 Cuma – 15:00’ de

 

Etiketler

Twittera ekleRetweetle! İçeriği Facebookta paylaşınPaylaş

Bir cevap yazın