Home » Meclis Gündem Maddeleri » Belediye Meclisinin Aralık Ayı Olağan Toplantısı

Belediye Meclisinin Aralık Ayı Olağan Toplantısı

Ara 04,2018 0 Yorum

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. ve 21.maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 6. Maddesi gereğince; Belediye meclisimiz Aralık Ayı olağan meclis toplantısını yapmak ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere 07 Aralık 2018 Cuma günü saat 15.00’ de Belediyemiz meclis toplantı salonunda toplanılacaktır.

-Yoklama ve açılış,

 

GÜNDEM:

1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 49. Maddesi 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/b bendi ve 62. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesi gereğince; 2019 yılı bütçe tasarısı ve izleyen 2020-2021 yıllarının analitik gelir ve gider tahminlerine ait Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi,

2- İlçemiz Dörtyol Mahallesi, tapunun 37 pafta, 194 ada, 3 nolu parselde kayıtlı bulunan alanda, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/c ve u bendi uyarınca, imar planı değişikliğinin görüşülmesi,

 

Dilek, temenniler ve kapanış.

 

Yer: Belediye Meclis Toplantı Salonu

Tarih & Saat: 07.12. 2018 Cuma – 15.00’ de

 

Etiketler

Twittera ekleRetweetle! İçeriği Facebookta paylaşınPaylaş

Bir cevap yazın