Home » İhaleler » Kira İlanı

Kira İlanı

May 23,2016 0 Yorum

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Aktaş Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi 52/307 nolu Büro işyeri Belediyemiz gelirlerine katkısı olması nedeniyle 2886 sayılı  Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden 3 yıl müddetle ihale suretiyle kiraya verilecektir.

2- İhale 16.06.2016  tarih Perşembe günü saat 14:00′ te Belediyemiz meclis salonunda Encümenimiz huzurunda yapılacaktır.

3-52/307 nolu büro kira kira ihale muhammen bedeli 10.000,00.-TL olup ihale geçici teminatı 300,00-TL’ dir.

4-16/B-1 nolu 50 m2 dükkan için kira ihale muhammen bedeli bir yıllık 2.000,00.-TL olup ihale geçici teminatı 60,00-TL’ dir.

5-İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları;

a) Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi.

b) Son altı aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas olacak açık adres beyanı.

c) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Vekaleten iştirak edilecekse noter tasdikli vekaletname, vekaleten iştirak edenin imza sirküsü.

5- İhale, ihale tarihinden sonra on beş gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir.

6- Bu husustaki şartname mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Gelir Şefliğinden görülebilinir.

Hüseyin ÇAĞRI
Belediye Başkanı

Etiketler

Twittera ekleRetweetle! İçeriği Facebookta paylaşınPaylaş

Bir cevap yazın