Home » İhaleler » 27 Aralık 2018 – Meclis Toplantısında Alınan Kararlar

27 Aralık 2018 – Meclis Toplantısında Alınan Kararlar

Ara 27,2018 0 Yorum

Çay Belediye Meclisinin 27 Aralık 2018 Perşembe Günü Saat 15.00’ da yapmış olduğu 2018 Yılı Aralık Ayı Olağan birinci birleşim birinci oturumu meclis toplantısına ait meclis toplantısı kararları:

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Demirağaç Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 183 -A, Kat: 1 adresinde bulunan 1200 m² kapalı alana ait düğün salonunun kira ihale ilanı; 

27.12.2018 Perşembe günü saat: 14.30’da Encümenimize intikal eden gelir Şefliği ait Müzekkere ve dosyada mevcut bilgilerin incelenmesi neticesinde; 

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Demirağaç Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 183 -A, Kat: 1 adresinde kayıtlı bulunan 1200 m² kapalı alana ait düğün salonunun Başkanlık Makamının kira onayı ve kıymet takdir komisyonunca belirlenen yaklaşık maliyetine göre; söz konusu düğün salonunun bir yıllık ihale muhammen bedelinin 52.030,00 TL ile ihale geçici teminatının 1.500,00 TL den Belediyemiz gelirlerine katkısı olması nedeniyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden, 3 yıl müddetle açık teklif usulü ile kiraya verilmesine, ihalesinin 17.01.2019 perşembe günü saat 14.00’da Belediyemiz meclis toplantı salonunda, Encümenimiz huzurunda ihale edilmesine, adı geçen düğün salonunun kira alanı ve yazışma evrakları ile ilgili iş ve işlemlerinin Belediyemiz Gelir Şefliği tarafından yürütülmesine, Encümenimizce karar verilmiş olup, gereği için karar suret asıllarının Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelir Şefliği, İlan Memurluğu, Basın Yayın Halkla İlişkiler Servisi ve Yazı İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine 27.12.2018 tarihli toplantısında mevcudun oy birliğiyle karar verildi

 

 

 

.

Etiketler

Twittera ekleRetweetle! İçeriği Facebookta paylaşınPaylaş

Bir cevap yazın