Home » Meclis Kararları » 08 Nisan 2019- Meclis Toplantısında Alınan Kararlar

08 Nisan 2019- Meclis Toplantısında Alınan Kararlar

Nis 19,2019 0 Yorum

Çay Belediye Meclisinin 8 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 15.30’da yapmış olduğu 2019 yılı Nisan Ayı Olağan birinci birleşim birinci oturumu meclis toplantısına ait meclis toplantı kararları;

1- Meclis 1. Ve 2. Başkan Vekillerinin Seçimi

5393 sayılı Belediye Kanunun 18/k ve 19 ncu maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5 ve 19 ncu maddesi hükmü çerçevesinde, gizli oyla Belediye Meclisi 1. Ve 2. Başkan Vekillerinin seçilmesi görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda yukarıda yer alan açıklama ve kanunlar hükümleri çerçevesinde müzakere edildi. 2021 yılının Nisan ayına kadar görev yapmak üzere meclis üyelerimiz arasında gizli oylama sonucunda 1. Meclis Başkan Vekili 2. Başkan Vekili seçildi.

2- Meclis 2 Asil Ve 2 Yedek Katip Üyelerinin Seçimi

5393 sayılı Belediye Kanunun 18/k ve 19 ncu maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5 ve 19 ncu maddesi hükmü çerçevesinde, gizli oyla Meclis asil katipliği seçilmesi görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda yukarıda yer alan açıklama ve kanunlar hükümleri çerçevesinde müzakere edildi. 2021 yılının Nisan ayına kadar görev yapmak üzere meclis üyelerimiz arasında gizli oylama sonucunda Meclis Asil Katipleri ile yedek katipleri seçildi.  

3-  Belediye Encümeninin Oluşturulması

5393 sayılı Belediye Kanunun 18/k ve 33/b maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5 ve 20 ici maddesi hükmü çerçevesinde, gizli oyla Belediye Encümeni seçilmesi görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda yukarıda yer alan açıklama ve kanunlar hükümleri çerçevesinde müzakere edildi. 2020 yılının Nisan ayına kadar görev yapmak üzere meclis üyelerimiz arasında gizli oylama sonucunda Belediye Encümenleri seçildi.

4-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyelerinin Seçimi

5393 sayılı Belediye Kanunun 18/k ve 24 ncü maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5 ve 21 ici maddesi hükmü çerçevesinde, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyelerinin Seçimi görüşüldü. Yapılan işaretle oylama sonucunda Ak Parti’den 2 CHP 1 Meclis Üyesi 2020 yılının Nisan ayına kadar görev yapmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliğine oy birliği ile seçildi.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri Seçimi

5393 sayılı Belediye Kanunun 18/k ve 24 ncü maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5 ve 21 ici maddesi hükmü çerçevesinde, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri Seçimi görüşüldü. Yapılan işaretle oylama sonucunda Ak Parti’den 2 CHP 1 Meclis Üyesi 2020 yılının Nisan ayına kadar görev yapmak üzere Plan ve Bütçe komisyonuna oy birliği ile seçildi.

6- Çevre Hizmetleri Birliğine Asil ve Yedek Üye Seçimi

Afyonkarahisar ili Çevre Hizmetleri Birlik Tüzüğünün 7 nci maddesi gereğince 1 asil ve 1 yedek üye seçimi görüşüldü. Yapılan işaretle oylama sonucunda Çevre Hizmetleri Birliğine 1 asil ve 1 yedek üye oy birliği ile seçildi.

7-  Çay Bel. Taşımacılık San. Ve Tic. Şti’nin Yetki Devri

Çay Bel Taşımacılık Ltd. Şti yetki devri konusunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 21 nci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 nci maddesi uyarınca, meclis toplantısında görüşülerek karar bağlandı. Yukarıda yer alan açıklama ve Kanunun hükümleri gereğince;  Çay Bel. Taşımacılık San. Ve Tic. Şti’nin yetkilisi eski Belediye Başkanının Şirket Müdürlüğü yetkisinin iptal edilmesine 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimi sonrası şirket iş ve işlerinin devamlılığı esas alınarak şirket yetkisinin Belediye Başkanı Hüseyin ATLI’ya verilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- 2018 Yılı Bütçe Kesin Hesabının İncelenmek Üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edilmesi.

5393 sayılı Belediye Kanunun 18/b ve 64 ncü maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin14 ncü maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ncı maddesi gereğince 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabının incelenmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesi görüşüldü. Yukarıda yer alan açıklama ve Kanunun hükümleri gereğince incelenip müzakere edilerek konunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 21 nci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 nci maddesi uyarınca incelenmek üzere oylamaya sunuldu. Yapılan işaretle oylama sonucunda 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabı oy birliği ile plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.

9- 2018 Yılı Mali Denetim Raporunu Okutmak Suretiyle Meclise Bilgi Verilmesi

5393 sayılı Belediye Kanunun 25 nci maddesinin beşinci fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin beşinci fıkrası gereğince Denetim Komisyonunca hazırlanan 22.03.2019 tarihli  2018 yılı Mali Denetim Raporu okutulmak suretiyle meclise bilgi verilmiştir.

10- 2018 Yılı Faaliyet Raporu

5393 sayılı Belediye Kanunun 19 ve 56 ncı maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9 ncu maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkında yönetmeliğinin 19 ncu maddesindeki Ek-1’e göre hazırlanmış olan Belediye Faaliyet Raporu görüşüldü.  Yapılan işaretle oylama sonucunda 2018 yılı Belediye Faaliyet Raporu meclis üyelerinin nitelikli oy çoğunluğu ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

Etiketler

Twittera ekleRetweetle! İçeriği Facebookta paylaşınPaylaş

Bir cevap yazın