Home » Meclis Kararları » 07 Nisan 2017 – Meclis Toplantısında Alınan Kararlar

07 Nisan 2017 – Meclis Toplantısında Alınan Kararlar

Nis 24,2017 0 Yorum

Çay Belediye Meclisinin 07 Nisan 2017 Cuma Günü Saat 15:00’ da yapmış olduğu 2017 Yılı Nisan Ayı Olağan birinci birleşim birinci oturumu meclis toplantısına ait meclis toplantısı kararları:

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 nci maddesi gereğince, Denetim Komisyonunca hazırlanan 2016 yılı mali denetim  raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verilmesi konulu, Denetim Raporunun okunmak suretiyle meclise bilgi verilmiştir.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9 ncu maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 19 ncu maddesindeki Ek-1″ e göre hazırlanmış olan Faaliyet Raporunun görüşülmesi konulu,2016 yılı Faaliyet Raporu tek tek madde madde okunmuş olup, karara bağlanmak üzere oylamaya sunuldu. Yapılan işaretli oylama sonucu 2016 yıl Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi. 

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20 nci maddesi gereğince, gelecek yılın aynı ayına kadar görev yapmak üzere gizli oyla 2 Encümen Üyesi, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından seçeceği bir üye olmak üzere 5 kişilik encümen üyelerinin seçilmesi konulu müzekkere okunup, konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde, meclis üyelerimizden aday olanlar arasından gizli oylama yapılarak Belediye Encümen Üyesi seçildi. 

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 nci maddesi gereğince, gelecek yılın aynı ayına kadar görev yapmak üzere plan ve bütçe komisyon üyelerinin seçilmesine dair müzekkere okunup,konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde, meclis üyelerimizden aday olanlar arasından gizli oylama yapılarak plan ve bütçe komisyon üyeleri seçildi. 

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 nci maddesi gereğince, gelecek yılın aynı ayına kadar görev yapmak üzere imar ve bayındırlık komisyon üyelerinin seçilmesine dair müzekkere okunup,konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde, meclis üyelerimizden aday olanlar arasından gizli oylama yapılarak imar ve bayındırlık komisyon üyeleri seçildi. 

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası gereğince, 2017 yılı meclis tatil ayının belirlenmesinin konusu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde, 2017 yılı Temmuz Ayı meclis tatil ayı olarak belirlendi.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 14 ncü maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ncı maddesi gereğince, 2016 yılı Bütçe Kesin Hesabının incelenmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesine dair müzekkere okunup, konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde oylamaya sunuldu. Yapılan işaretli oylama sonucu 2016 yılı Bütçe Kesin Hesabı oy birliği ile plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ili Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği çerçevesinde yapılacak olan Akarçay Havzası evsel atıksu toplama ve arıtma sistemleri yapımı işi ili ilgili olarak uygulama projeleri ve inşaatlarının yapılması hususlarının görüşülmesine dair müzekkere okunup, konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde karara bağlanmak üzere oylamaya sunuldu. Yapılan işaretli oylama sonucu söz konusu alanda yapılması planlanan evsel atıksu toplama ve arıtma sistemleri yapımı işi ili ilgili olarak uygulama projeleri ve inşaatlarının yapılması için hazırlanan protokol ve geri ödeme planları oybirliği ile reddedildi.

Çay Barajı kapsamında yapılacak olan hamsu ve arıtılmış su ana isale hatları, arıtma tesisi, pompa istasyonları, terfi hatları, ana depolar ve benzeri işlere ait inşaatların yapılması hususlarının görüşülmesine dair müzekkere okunup, konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde karara bağlanmak üzere oylamaya sunuldu.Yapılan işaretli oylama sonucu oybirliği ile reddedildi.

Çay Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisinin ilave uygulama ve nazım imar plan değişikliğinin incelenmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havalesi konulu müzekkere okunup, konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde oylamaya sunuldu. Yapılan işaretli oylama sonucu söz konusu alanda İlave Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği oybirliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Etiketler

Twittera ekleRetweetle! İçeriği Facebookta paylaşınPaylaş

Bir cevap yazın