Home » Meclis Kararları » 04 Nisan 2016 – Meclis Toplantısında Alınan Kararlar

04 Nisan 2016 – Meclis Toplantısında Alınan Kararlar

Nis 20,2016 0 Yorum

Çay Belediye Meclisinin 08  Nisan 2016 Cuma Günü Saat 15:00’ da yapmış olduğu 2016 Yılı Nisan Ayı Olağan birinci birleşim birinci oturumu meclis toplantısına ait meclis toplantısı kararları:

5393 sayılı Belediye Kanunun 25 nci maddesinin  beşinci fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin beşinci fıkrası gereğince, Denetim Komisyonunca hazırlanan 2015 yılı denetim raporu, Denetim Komisyonu ve Yeminli Müşavir tarafından incelenerek, denetim raporu okunmak suretiyle meclise bilgi verilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 56 nci maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9 ncu maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 19 ncu maddesindeki Ek-1’e göre uygun olarak hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporu, tek tek madde madde okundu, sinevizyon eşliğinde sunumu yapıldı. Oylamaya sunulan 2015 yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunun 18/k ve 19 ncu maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19 ncu maddesi gereğince, mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oyla meclis 1. ve 2. Başkan vekili üyesi seçimi yapıldı.

5393 sayılı Belediye Kanunun 18/k ve 19 ncu maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19 nci maddesi gereğince,mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oyla 2 asil ve 2 yedek katip üyesi seçimi yapıldı.

5393 sayılı Belediye Kanunun 18/k ve 33 ncü maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20 nci maddesi gereğince, gelecek yılın aynı ayına kadar görev yapmak üzere gizli oyla 2 meclis üyesi, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından seçeceği bir üye olmak üzere 5 kişilik encümen üyelerinin seçimi yapılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 18/k ve 24 ncü maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 nci maddesi gereğince, gelecek yılın aynı ayına kadar görev yapmak üzere plan ve bütçe komisyon üyelerinin seçimi yapılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 18/k ve 14 ncü maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 nci maddesi gereğince, gelecek yılın aynı ayına kadar görev yapmak üzere imar ve bayındırlık komisyon üyelerinin seçimi yapılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince, 2016 yılı meclis tatil ayının belirlenmesi konusu müzakere edildi. Oylama sonucu ile meclis tatil ayı belirlendi.

Belediyemiz hizmetlerinde fiilen kullanılan 36 adet aracın 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/s ve 18/e maddesi gereğince, kamu yararına tahsis edilmesinin görüşülmesi konulu hazırlanan müzekkereler okunup üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde belediyemiz hizmetlerinde kullanılmalarından dolayı kamu yararına tahsis edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan işaretle oylama sonucu söz konusu olan 36 adet aracın  kamu yararına tahsis edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Meclisinin 08.01.2016 tarih ve 03 nolu kararı ile imar ve bayındırlık komisyonuna havale edilen mülkiyeti Yıldız İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait İlçemiz Dere Mahallesi, Arapyakası mevkii tapunun 55 pafta,330 ada ve 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapımı, İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarından incelenmiştir. İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu gözönünde bulundurularak oylamaya sunuldu. Yapılan işaretle oylama sonucu nazım ve uygulama imar planı yapımı oybirliği ile kabul edildi.

Mülkiyeti Afyonkarahisar Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsisli (eski devlet hastanesi) olan İlçemiz Vakıf Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, tapunun 32 pafta, 256 ada 100 parsel nolu taşınmaz üzerine 3-4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmeti Binası yapacağından, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/c ve u bentleri gereğince, imar planı değişikliğinin görüşülmesi konulu müzekkere okunup konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde İmar Planı değişikliği oylamaya sunuldu. Yapılan işaretle oylama sonucu İmar Planı değişikliği oy birliği ile kabul edildi.

Etiketler

Twittera ekleRetweetle! İçeriği Facebookta paylaşınPaylaş

Bir cevap yazın